Rozbudowa Ośrodka

04.05.2021 Kategoria: Ogólne

 

Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski realizuje projekt „Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Chorzowie o zespół pracowni kształcenia praktycznego”

Przedmiotem projektu jest rozbudowa istniejącego obiektu, w którym swoją działalność prowadzi Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Młodzieży Niewidomej i Słabowidzącej w Chorzowie, o zespół czterech pracowni do kształcenia zawodowego praktycznego i stworzenie warunków do realizacji kształcenia w warunkach zbliżonych do środowiska pracy we współpracy z pracodawcami, poprzez zakup wyposażenia używanego w zakładzie pracy i symulatorów odzwierciedlających pracę na maszynach używanych w zakładzie pracy.

W nowych pracowniach naukę będą pobierać uczniowie kształcący się we wszystkich zawodach oferowanych przez szkoły działające w ramach SOSW tj: technik masażysta, technik prac biurowych, technik tyfloinformatyk, technik mechanik, ślusarz, pracownik pomocnicy ślusarza.

Celem projektu jest zwiększenie kompetencji uczniów SOSW poprzez poprawę jakości edukacji w kształconych zawodach.

Realizacja projektu ma umożliwić kształcenie zawodowe w warunkach odzwierciedlających naturalne warunki pracy.

Wartość projektu: 1 208 202,56 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 1 022 738,85 zł

© SOSW Chorzów 2008 - 2015