Dokumenty szkoły

 

:: Statut Szkoły, tekst jednolity (zmiany 2019) (zip - skompresowane dokumenty MS Word)

 

:: Procedury szkolne (dokument MS Word)

 

:: Koncepcja Pracy (dokument MS Word)

 

:: WSO tekst jednolity (zmiany 2019) (dokument MS Word)

 

:: Plan rozwoju szkoły (2017-2022)  (dokument MS Word)

 

:: Program wychowawczo-profilaktyczny (2017 - 2022)  (dokument MS Word)

 

:: Regulamin internatu  (dokument MS Word) 

 

:: Model współpracy z pracodawcą (dokument MS Word)

© SOSW Chorzów 2008 - 2015