Kalendarz roku szkolnego

 

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych: 2 września 2019 r.

Zimowa przerwa świąteczna: 23 - 31 grudnia 2019 r.

Zakończenie 1 semestru w klasach 4 technikum: 20 grudnia 2019;

Zakończenie semestru w pozostałych klasach: 31 stycznia 2020;

Ferie zimowe: 13 – 26 stycznia 2020 r.:

Wiosenna przerwa świąteczna: 9 kwietnia 2020 r. – 14 kwietnia 2020 r.

 

Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych w technikach: 24 kwietnia 2020 r.

w pozostałych klasach: 26 czerwca 2020 r.

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych:

 

Wszystkie szkoły :

2,3 stycznia 2020 r.

10 stycznia 2020 r. - egzamin zawodowy pisemny

04-06 maja 2020 r. - poniedziałek - środa

12 czerwca 2020 r. - piątek po Bożym Ciele

 

Praktyki zawodowe :

Klasy 2TA, 3TMiF - 4 - maja 2020 r. 

Klasy 3TA - piątki 

 

 

Egzamin maturalny: (ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej)

- patrz zakładka egzamin maturalny

 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe (ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej)

- patrz zakładka egzamin zawodowy

 

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych: 26 czerwca 2020 r.

 

Ferie letnie: 27 czerwca - 31 sierpnia 2020 r.

© SOSW Chorzów 2008 - 2015