Zapewnia uczniom możliwość nauki w warunkach dostosowanych do ich potrzeb i możliwości w klasach 3-5 osobowych

Uczniowie realizują podstawę programową zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Wyposażenie klasopracowni klas 1-3 zapewnia najmłodszym uczniom optymalne warunki do nauki, zabawy i odpoczynku.

 


Warning: Creating default object from empty value in /home/soswchorzow/ftp/_sosw_2015/tmp/templates_c/Gallery^c962328afa50839c6d877d07e0bc1a597f85f4e4.module_db_tpl.Gallery;bun: single gallery no title.php on line 56

 

Uczniowie są objęci wieloma formami wsparcia w postaci zajęć korekcyjnych i rewalidacyjnych, które prowadzi wyspecjalizowana kadra nauczycieli w nowocześnie wyposażonych gabinetach specjalistycznych.

Rewalidację uczniów realizuje się przez:

  • Maksymalną ich aktywność i usamodzielnianie
  • Rozbudzanie ich potrzeb i zainteresowań
  • Usprawnianie funkcji organizmu.

© SOSW Chorzów 2008 - 2015